Mon - Fri 8:00 - 16:30

Vi erbjuder våra kunder upprättande av kompletta hygienprogram som omfattar varje kunds specifika behov. Dessa program baserar vi på kvalificerade undersökningar av kundens anläggningar.

Hygienprogrammet kan användas i egenkontrollen med avseende på allt som rör rengöring och alla rutiner kring detta. Hygienprogrammet är indelat i fem stora delar.

Rengöringsfrekvens/rengöringsinstruktioner

Här beskrivs frekvenser och rengöring på allmänna lokaler så som pausrum, pentry, kök, korridorer, kontor samt mera. Även frekvenser anges här.

Rengöringsinstruktioner avser en sammanfattning på hur en rengöring genomförs med spolningar, kempåläggningar, desinfektion, vattentemperaturer samt mycket mer.

Hygienzoner/rengöringskontroll/hygienprogram

Här beskrivs vilka hygienzoner som finns och vilka lokaler som räknas till respektive zon. Här anges även vad för krav på hygien som ställs med avseende på klädsel, slussar samt hantering.

Rengöringskontroll beskriver vilken testmetod man använder för att verifiera rengöringen med exempelvis ATP-mätare eller liknande.

Hygienprogrammet avser en detaljerad plan för rengöringen av anläggningen. Här inventeras respektive lokal med samtliga fasta byggnadsinstallationer samt all rörlig utrustning. Här klassificeras även lokalen till en hygienzon och vilken hygienisk standard det är som gäller. Frekvens och metodik för rengöring anges gör respektive objekt samt vem som har ansvar för rengöringen. Om man har en känslig eller speciell rengöring som skall genomföras så hänvisar man här till särskilda instruktioner som beskriver i detalj vad man bör och inte bör göra vid rengöringen.

Särskilda instruktioner

Här beskrivs i detalj en rengöring av ett känsligt eller speciellt objekt som t.ex. golvrännor, saltinjektorer, kylaggregat etc. Här anges om det är speciella temperaturer, doseringar eller andra tillvägagångssätt man bör använda eller tänka på.

Förebyggande skyddsföreskrifter/Åtgärder vid olycksfall

Här beskrivs allmän första hjälpen samt vad som gäller med klädsel och hantering av kemikalier. Var alltid påläst när det gäller första hjälpen!

Rengöringskemikalier/säkerhetsdatablad

Här sammanfattar man samtliga kemikalier i en lista samt att man anger användningsområde för respektive produkt. Bakom denna lista sätter man samtliga säkerhetsdatablad på produkterna som man använder.

Är ni i behov av att fylla på lagret med material? Se vårt utbud av rengöringsutrustning

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår

© 2021 Arena Kemi AB. All Rights Reserved. Administreras av Webbpartner